Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimi

      Ordu İl Sağlık Müdürlüğünün ilgi tarih ve sayılı yazısına istinaden; Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 27. Maddesi kapsamında halk sağlığı zararlılarına karşı mücadelede çalışanlara yönelik Ordu İl Sağlık  Müdürlüğü tarafından 24-25-26 NİSAN 2018 tarihileri arasında “ Biyosidal Ürün Uygulayıcı Sertifika Eğitimi ” yapılması planlanmıştır.  
       Biyosidal  Ürün  Uygulayıcı eğitimine katılmak isteyen kişiler Ordu İl Sağlık  Müdürlüğünün web sitesi “orduism.saglik.gov.tr ” adresinden detaylı bilgilere ulaşabilir. 24 Nisan  2018 tarihinden önce  dilekçe ve ekleri ile Ordu İl Sağlık  Müdürlüğüne müracaat etmeleri için ilgililere duyurulur.