İŞİTME TARAMA UYGULAYICI EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen Okul Çağı Çocuklarında İşitme Tarama Programı (OÇİTP) kapsamında ilkokul 1. sınıf öğrencilerine işitme taraması yapılmaktadır. Bu program kapsamında öncelikli amacımız ilköğretimin 1. sınıfındaki çocuklara yönelik olarak, tarama testleri ile erken dönemde saptanan ve tedavi edilebilen hastalıklar konusunda gerekli müdahaleleri yapabilmektir.

Söz konusu program, 2015 yılından itibaren uygulanmakta olup her yıl ilkokul 1 sınıf öğrencilerine işitme taraması yapılmaktadır. Bakanlık tarafından gönderilen işitme tarama cihazlarının tanıtımı ve uygulamasını yapmak üzere İlçe Sağlık Müdürlüğü ve TSM’lerinde çalışan 32 sağlık personeline, 17.01.2018 tarihinde Akçaabat Turizm Otelcilik ve Uygulama Oteli’nde eğitim verilmiştir.

TRABZON İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ