BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI

Uyuşturucu ile mücadele konusunda ilimizde çalışmalarına devam etmekte olan "Uyuşturucu ile Mücadele İl Kurulu" 23.12.2017 tarihli ve 71366025-990 sayılı yazı ile yürürlüğe giren "Bağımlılık ile Mücadele Kurullarının Çalışma Usul ve Esasları" kapsamında yeniden düzenlenmiş olup ilgili usul ve esaslar doğrultusunda oluşturulan Bağımlılık ile Mücadele İl Koordinasyon Kurulu ve bu kurula bağlı olarak faaliyet gösteren İl Uyuşturucu ile Mücadele Teknik Çalışma Grubu, İl Alkol Bağımlılığı ile Mücadele Teknik Çalışma Grubu, İl Bağımlılık ile Mücadele İletişim Teknik Çalışma Grubu, İl Tütün Bağımlılığı ile Mücadele Teknik Çalışma Grubu ve İl Davranışsal Bağımlılıklar (Teknoloji ve Kumar Bağımlılığı) ile Mücadele Teknik Çalışma Grubu çalışmalarına başlamıştır.

Bu kapsamda İlimiz Valisi Sayın Yücel YAVUZ Başkanlığında üye kurumların da katılımıyla 22.02.2018 tarihinde “Bağımlılık ile Mücadele İl Koordinasyon Kurulu” toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Müdürlüğümüz tarafından ilgili usul ve esaslar ve bu alanda yaptığımız çalışmaların sunumu ile başlayan toplantı İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Kurumsal faaliyetlerini anlattığı sunum ile devam etmiştir.

Bağımlılık ile mücadele konusunda Kurumlarımızca 2018 yılı içerisinde yapılması planlanan faaliyetlerin önemine vurgu yapılarak toplantı sonlandırılmıştır.

Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü