ÇOCUK İZLEM MERKEZİ İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI

2011 yılında yürürlüğe giren Ulusal Ruh Sağlığı Eylem Planı’nın hedeflerinden biri de çocuk istismarı ile etkin mücadele faaliyetleri kapsamında; cinsel saldırılara maruz kalmış çocukların korunmasını sağlamak, örselenmesini asgariye indirmektir. Bu amaçla Çocuk İzlem Merkezleri (ÇİM) kurulmuş olup yaygınlaştırma çalışmaları devam etmektedir.

İlimizde bulunan Çocuk İzlem Merkezinin daha aktif çalışabilmesi, kurumlar arası koordinasyon ve işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla 06.03.2018 tarihinde, Trabzon İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mustafa YILMAZ başkanlığında ÇİM İl Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Toplantıda Çocuk Koruma ve İzlem Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mustafa İMAMOĞLU tarafından güncel durum hakkında bilgilendirme yapılmış, İlimizde 2018 yılı Nisan ayı içerisinde yapılması planlanan Samsun, Ordu, Trabzon ve Rize illerini kapsayacak olan çalıştay ile ilgili Trabzon Baro Başkanlığınca bir sunum gerçekleştirilmiştir. Kurul üyelerimizce bir önceki toplantıda alınan kararlar hakkında neler yapıldığına dair bir değerlendirme yapılarak bundan sonraki süreçte yapılması planlanan çalışmalar görüşülmüştür.

Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü