18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası Sebebiyle Yürüyüş Gerçekleştirildi

Yaşlı nüfusun artan oranı yaşlılara sunulan sağlık hizmetlerinin de çeşitlenmesine gerektirmektedir. Genç gruplarda sağlık hizmetlerinin temel hedefi tedavi iken, yaşlı gruplarda esas hedef; yaşam kalitesinin arttırılması ve korunmasıdır. Yaşlılarımızın yaşam kalitesinin korunması ise yalnızca tanı ve tedavi hizmetlerinin uygun ve etkili sunumuyla değil, aynı zamanda sağlıklı yaşam davranışları ve güvenli çevre ortamının oluşturulmasıyla da gerçekleşir.

Her zaman deneyim ve tecrübelerinden yararlandığımız yaşlılarımıza, sevgi ve saygıyı dile getirmek için tüm dünyada olduğu gibi Ülkemizde de her yıl 18–24 Mart tarihleri arası "Yaşlılara Saygı Haftası" olarak etkinlikler yapılmaktadır.

Bu kapsamda 20.03.2018 tarihinde saat 10:00’da Ayasofya Sahil Kavşağından başlanarak “Evinizde Önleminizi Alın Güvenli Yaşlanın” temalı yürüyüş etkinliği gerçekleştirilmiştir. Yapılan etkinliğe Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü, Trabzon Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü personeli, Huzurevi Sakinleri ve çok sayıda vatandaş katılım sağlamış olup yürüyüşte katılımcılara meyve ikramı yapılarak etkinlik tamamlanmıştır.

Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü