İL BAĞIMLILIKLA MÜCADELE TEKNİK ÇALIŞMA GRUPLARI TOPLANTISI

Uyuşturucu ile mücadele konusunda Bağımlılık ile Mücadele İl Koordinasyon Kurulu ve bu kurula bağlı olarak faaliyet gösteren İl Uyuşturucu ile Mücadele Teknik Çalışma Grubu, İl Alkol Bağımlılığı ile Mücadele Teknik Çalışma Grubu, İl Bağımlılık ile Mücadele İletişim Teknik Çalışma Grubu, İl Tütün Bağımlılığı ile Mücadele Teknik Çalışma Grubu ve İl Davranışsal Bağımlılıklar (Teknoloji ve Kumar Bağımlılığı) ile Mücadele Teknik Çalışma Grubu çalışmaları hassasiyetle devam etmektedir.

Bu kapsamda Vali Yardımcımız Sayın Nusret ŞAHİN Başkanlığında üye kurumların da katılımıyla 10.05.2018 tarihinde “İl Bağımlılıkla Mücadele Teknik Çalışma Grupları” toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Üye kurumlarca bir önceki teknik çalışma grubu toplantısında alınan kararlarla ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirme ile başlayan toplantı, İl Sağlık Müdürlüğünün Davranışsal Bağımlılıklarla Mücadele Programı hakkında bilgilendirmesiyle devam etmiştir. Ayrıca teknik çalışma grupları çalışma alanları dahilinde yapılabilecek projeler görüşülmüştür.

Bağımlılık ile mücadele konusunda Kurumlarımızca 2018 yılı içerisinde yapılması planlanan faaliyetlerin önemine vurgu yapılarak toplantı sonlandırılmıştır.

Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü