Yoğun Bakım Hizmetleri İl Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığına bağlı hastanelerde hizmet veren yoğun bakım ünitelerinin faaliyetleri; hastane yöneticileri ve tüm yoğun bakım sorumlularının katılımıyla 26.07.2018 tarihinde yapılan toplantı ile değerlendirildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Hakan USTA, Sağlık Bakanlığı tarafından son dönemde yakından takip edilen yoğun bakım hizmetlerinin geliştirilmesinin, Bakanlık denetimlerinin ötesinde hizmete ve hastaya yansıdığını, yapılan her uygulamaya bu gözle bakılması gerektiğini belirtti. Mevcut duruma ait yapılan sunumun ardından tüm katılımcıların görüşlerinin alındığı toplantıda yoğun bakım hizmet sunumu esnasında karşılaşılan sorunlara çözüm önerileri tartışıldı.

Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü