İL BAĞIMLILIKLA MÜCADELE TEKNİK ÇALIŞMA GRUPLARI TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamda Vali Yardımcımız Sayın Nusret ŞAHİN himayelerinde üye kurumların da katılımıyla 09.08.2018 tarihinde “İl Bağımlılıkla Mücadele Teknik Çalışma Grupları” toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Ülkemiz uzun bir süredir uyuşturucu ile mücadeleyi devletin bir güvenlik sorunu olarak ele almakta ve bu minvalde uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını süratle devam ettirmektedir. Yeni dönemde uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına rehberlik edecek belge ise altı yılı kapsayan 2018-2023 Uyuşturucu ile Mücadele Ulusal Eylem Planı ve Strateji Belgesidir. Belge ile “Toplumu her türlü uyarıcı ve uyuşturucu madde kullanımından uzak tutmak” nihai amaç olarak belirlenmiştir. İlgili belge doğrultusunda İlimizde oluşturulacak olan “2018-2023 Uyuşturucu ile Mücadele İl Eylem Planı”nda gelinen nokta konusunda İl Sağlık Müdürlüğünce bilgilendirme yapıldığı toplantıda üye kurumlarca da bir önceki teknik çalışma grubu toplantısında alınan kararlarla ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi verilmiştir.

Bağımlılık ile mücadele konusunda Kurumlarımızca 2018 yılı içerisinde yapılması planlanan faaliyetlerin önemine vurgu yapılarak toplantı sonlandırılmıştır.

Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü