3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası Etkinlikleri

Ülkemizde her yıl 3-9 Eylül tarihleri arasında Halk Sağlığı Haftası kutlanmaktadır. Bu haftanın amacı halk sağlığının ve koruyucu sağlık hizmetlerinin önemini vurgulamak ve yürütülen çalışmaları daha görünür kılmaktır.

Halk sağlığı, bireyi sağlıklı ve üretken bir şekilde tutarak toplumsal gelişmeyi sağlamayı hedefler. Bu hedefe ulaşmak amacıyla bireylerin sağlıklarını korumak ve geliştirmek için gereken tüm sağlık hizmetlerini sunmak esastır. Koruyucu hekimlik çalışmalarını yaygınlaştırmak, eğitimler düzenleyip toplum bilincini artırarak hastalıkları meydana gelmeden önlemek ve hayat standardını yükseltmek halk sağlığı çalışmalarının temel amaçlarındandır.

Yaşamın ilk anlarından itibaren her vatandaş aile hekiminden hizmet almaya başlamaktadır. Aile hekimi, daha bebeklik ve çocukluk çağında aşılama faaliyetleri ile başlayan koruyucu sağlık hizmetlerini bir ömür boyu sürdürmektedir. Aile hekimliği uygulaması ile her birey sağlıkları ile ilgili her türlü konuda danışmanlık hizmeti alabilecekleri bir hekime kavuşmuştur. İlimizde aile hekimliği uygulaması 5 Ocak 2009 tarihinde 212 aile hekimi ile başlanmış olup, bugün itibari ile 255 aile hekimi ile halkımıza hizmet verilmektedir. Aile hekimliğine geçildiği 2009 yılında bir aile hekimine 3.334 kişi düşerken, bugün itibari ile bu rakam 3.134’e düşürülmüştür. Birinci basamakta 2017 yılında 3.505.454, 2018 yılı ilk 6 ayda 1.733.887 kişi muayene olmuştur. Aile Hekimleri tarafından çocuklar 14 hastalığa karşı aşılanmaktadır. 2017 yılında ilimizde çocuklarımıza yaptığımız aşı sayısı 223.434’tür.

2018 yılı ilk 6 ayında 34.049 bebek izlem, 35.054 çocuk izlem, 17.474 gebe izlem, 5.674 lohusa izlem yapılmış olup 4.880 bebek NTP (Neonatal Tarama Programı) açısından taranmıştır. 3.808 bebeğe işitme taraması, 5.347 bebeğe Fe proflaksisi, 4.031 bebeğe D vitamini Proflaksisi, 5.238 gebeye Fe desteği, 5.866 gebeye D vitamin desteği başlanmıştır. 6.325 kişiye meme kanseri taraması için MG çekimi yapılmış, 7.121 kişiye rahim ağzı kanseri taraması için HPV numunesi alınmış, 6.433 kişiye kalın bağırsak kanseri taraması için GGK (Gaitada Gizli Kan) testi yapılmıştır.

2017 yılında 9.719 bebeğe GKD (Gelişimsel Kalça Displazisi) taraması yapılmış, 2017-2018 eğitim öğretim döneminde 8071 ilkokul 1. Sınıf öğrencisine işitme tarama testi uygulanmıştır.

Obezite Danışmanlık Merkezinde 2018 yılı ilk 6 ayda 5.033 poliklinik hizmeti verilmiş, 3341 gebeye eğitim, 2.159 evlenecek kişiye danışmanlık hizmeti verilmiştir.

Tütün ve uyuşturucu maddelerle mücadelemiz kesintisiz devam etmektedir. İl genelinde 33 Tütün Denetim ekibi görev yapmaktadır. Sigara bırakma polikliniklerimizde 1443 ilk müracaat, 793 kontrol hastası olmak üzere toplam 2236 kişiye poliklinik hizmeti verilmiştir. Başvuranlardan 362 kişi farmakolojik tedaviyle, 9 kişi danışmanlık olmak üzere 371 kişi sigarayı bırakmıştır. Lise ve dengi okullarda 17.599 öğrenciye ve 764 öğretmene, 1182 sağlık personeline hizmet içi eğitim, 12.284 kişiye halk eğitimi verilmiştir.

Kronik durumlar, yaşlı ve engelli sağlığı konusunda eğitimlerimiz ve farkındalık faaliyetlerimiz aralıksız devam etmektedir.

2017-2018 eğitim öğretim yılında 9568 ilkokul 1. Sınıf öğrencisinin ağız muayenesi yapılmış olup, 37535 ilkokul ve anaokulu öğrencisine ağız diş sağlığı farkındalık eğitimleri verilip, 28881 ilkokul ve anaokulu öğrencisine okullarda florürlü vernik uygulaması yapılmıştır. 57000 adet diş fırçası, diş macunu ve muhafaza çantasından oluşan ağız diş sağlığı seti dağıtılmıştır.

İlimizde 2006 yılından itibaren protokol kapsamında toplam 655 okuldan 372 okula Beyaz Bayrak sertifikası verilmiştir.

Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü