Organ ve Doku Bağışı Çalışmaları Nedeniyle Teşekkür Belgesi Takdimi Yapıldı

Sağlık Müdür Vekil Uzm.Dr Kemal SÜLEYMAN, Acil Sağlık, Sağlık, İlaç ve Tıbbi Cihaz Hizmetleri Başk. Op. Dr. Yavuz ÇAKIROĞLU ve Başhekim Vekili Dr. Osman BULUT, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Bedia AYDIN, İdari ve Mali İşler Müdürü Davut GEDİKLİ, Başhekim Yardımcısı Fatih NİYAZOĞLU, Başhekim Yardımcısı Aykut Çavdar ve diğer yöneticilerin katılımı ile Trabzon Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi Anestezi Uzmanı Uzm. Dr. Gökay ATEŞ, Beyin Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Hasan ÜÇÜNCÜ Anestezi Uzmanı Uzm. Dr. Zehra DOĞAN, Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Hemşire Safiye ERTEM, Hemşire Ayşe ÇİFT ve Hemşire Nuran BALCI ÇAKIR’ a hastanedeki organ ve doku bağişı çalışmalarına katkıları nedeni ile teşekkür belgesi verilmiştir.

Acil Sağlık, Sağlık, İlaç ve Tıbbi Cihaz Hizmetleri Başk. Op. Dr. Yavuz ÇAKIROĞLU yaptığı konuşmada; “Bu gün burada hastanemiz organ ve doku nakli konusunda, mesai mefhumu gözetmeden gece gündüz, özveri ile çalışan arkadaşlarımıza, Trabzon il sağlık müdürlüğü olarak teşekkürlerimizi iletmek için toplandık.

Ülkemizde organ ve doku bağışı, bakanlığımızın ve çalışanlarımızın yoğun mesai ve çaba harcamasına rağmen maalesef istenilen seviyelere ulaşamamış bir durumdadır. Hastalarımızın ihtiyacı olan organları başka bir kaynaktan karşılamamız mümkün değildir, tek organ kaynağı kadavradan ya da canlı kişiden organ bağışıdır. Bu bağışların istenilen seviyeye getirilmesinde karşımıza çıkan birçok dini, sosyolojik, toplumsal etken mevcut. Gelişmiş ülkelerde organ nakilleri %80 oranında kadavradan canlıya, %20 oranında canlıdan canlıya yapılmakta iken ülkemizde bu oran maalesef hala %20 civarında kadavradan canlıya, %80 oranda da canlıdan canlıya nakiller olarak gerçekleşmektedir. Yani biz ülke olarak organları ölüden değil de canlı kişilerden organ alarak ihtiyacı olan hastalara nakletmekteyiz.

Ülkemizde bu gün itibarı ile 25.842 kişi organ beklemekte, bu organların 22.363 tanesi böbrek, 2.135 tanesi ise karaciğerdir. Trabzon ilimizin de bağlı bulunduğu Samsun bölge koordinasyon merkezi olarak organ bekleme listelerinde ise, 682 hasta organ beklemekte ve bu hastaların 660 tanesi böbrek, 22 tanesi ise karaciğer beklemektedir. Görüldüğü gibi rakamlar oldukça yüksek seviyelerdedir.

Trabzon ilimizde 2017 yılı içerisinde toplamda hastanelerimiz yoğun bakım ünitelerinde 42 beyin ölümü vakası gerçekleşmiş (19 vaka KTÜ, 18 vaka KEAH ve 4 vaka Akçaabat Haçkalıbaba DH ve 1 vaka AHİ Evren GKDC EAH’ne aittir), bu beyin ölümü vakalarının 4 tanesi kadavra olarak aile izini alınmış ve ihtiyacı olanlara organlar bağışlanabilmişken, 2018 yılı ilk sekiz ayında ilimizde hastanelerimiz yoğun bakım ünitelerinde 26 vakaya beyin ölümü tanısı konmuş (11 vaka KTÜ, 10 vaka KEAH, 4 vaka Akçaabat Haçkalıbaba DH ve 1 vaka AHİ Evren GKDC EAH’ne aittir) bu vakaların ise 4 tanesi kadavra organ bağışı olarak değerlendirilmiştir ve bu alınan organlar, organ bekleyen hastalarımıza yaşam kaynağı olmuştur.

İlimiz organ bağışı sayısı olarak 4530 bağışçı sayısı ile Türkiye’de 17. sırada yer almakta olup, 1637 organ bağışçısı sayısı ile KEAH birinci sırada yer almaktadır. Bu durum da bizleri gururlandırmakta ve daha çok çalışmaya, ilimizi daha üst seviyelere çıkarmak için teşvik etmektedir.

Tüm bu başarılar siz gönüllü organ bağışı koordinatörleri servis, yoğun bakım çalışanları, bu işe gönül vermiş doktorlar, hemşireler ve bu ekipler için desteğini esirgemeyen yöneticilerimizin eseridir.

Trabzon il sağlık müdürlüğü olarak sizlerin bu özveri ve fedakarlığını takdirle karşıladığımızı belirterek aynı tempo ve heyecanla hep birlikte çalışmalarımıza devam edeceğimizi, ihtiyacı olanlara organları ulaştırmak için elimizden geleni yapacağımızı belirterek hepinize şükranlarımı sunarım. İyiki varsınız.” dedi.

Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü