İntiharı Önleme İl Kurulu Toplantısı

Dünya Sağlık Örgütü, Uluslararası İntiharı Önleme Derneğinin bir girişimi olarak 2003 yılından bu yana dünyada intihar olgusu konusunda farkındalık yaratmak amacıyla 10 Eylül tarihini “Dünya İntiharı Önleme Günü” olarak ilan etmiştir. Bu önemli günde İlimizde intiharı önleme çalışmalarının etkin bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla yapılacak çalışmalarda kurumlar arası koordinasyon ve işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla oluşturulan “İntiharı Önleme İl Kurulu” toplantısı Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Köksal HAMZAOĞLU başkanlığında gerçekleştirilmiştir.

Toplantıda Kurul Sekretaryası olarak Müdürlüğümüz tarafından Trabzon intihar verileri sunulmuş ve bu veriler üzerinden değerlendirme yapılmıştır. Görüş ve önerilerini almak üzere Müdürlüğümüzce hazırlanan “İntiharı Önleme İl Eylem Planı” Kurul üyelerine sunularak bundan sonraki süreçte yapılması planlanan çalışmalar görüşülmüş ve toplantı sonlandırılmıştır.

Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü