Kamu Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

1. Kamuya ait sağlık kurum ve kuruluşlarına izin vermek ve ruhsatlandırmak,bu izin ve ruhsatları gerektiğinde süreli veya süresiz iptal etmek

2. Özel yataklı sağlık kurum ve kuruluşlarına izin vermek ve ruhsatlandırmak, bu izin ve ruhsatları gerektiğinde süreli veya süresiz iptal etmek,

3.Sağlık kurum ve kuruluşlarının denetimi sonrası gerekli yaptırımları uygulamak,

4.Özel yataklı sağlık kurum ve kuruluşlarının denetimi sonrası gerekli yaptırımları uygulamak,

5.Kamuya ait sağlık kurum ve kuruluşlar bünyesinde kan ve kan ürünleri, diyaliz, üremeye yardımcı tedavi, hizmetleri, yanık, yoğun bakım gibi özellikli planlama gerektiren sağlık hizmetlerini il düzeyinde izin, tescil ve denetimi ile kurumlar arası koordinasyonu sağlamak,

6.Özel yataklı sağlık kurum ve kuruluşlar bünyesindeki kan ve kan ürünleri, diyaliz, üremeye yardımcı tedavi, yanık, yoğun bakım gibi özellikli planlama ve diğer sağlık hizmetlerinin il düzeyinde izin, tescil ve denetimi ile kurumlar arası koordinasyonu sağlamak,

7.Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporlar hakkında yazışmalar,

8.Organ ve Doku Nakli Koordinatörlüğü ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

9. Çekirdek Kaynak Yönetimi Sistemi ( ÇKYS ) modülünde bulunan ( SKYS ) alt modülü ile ilgili iş ve işlemleri ve yazışmaları takip etmek.

12.Total Parenteral Nutrıtıon Uygulaması ( TPN ) tescil / denetim iş ve işlemleri yürütmek.

13.Palyatif Bakım Merkezleri ( PBM ) tescil / denetim iş ve işlemleri yürütmek.

14.Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri ve Amatem ( TRS ) tescil / denetim iş ve işlemleri yürütmek.

15.Terapötik Aferez Merkezleri ile ilgili tescil / denetim iş ve işlemleri yürütmek.

16. Genetik Hastalıklar Tanı Merkezleri ile ilgili tescil / denetim iş ve işlemleri yürütmek.

17. Yanık Tedavi Birimleri ile ilgili tescil / denetim iş ve işlemleri yürütmek.

18.Diyaliz ve Enfeksiyon Sertifika ve resertifikasyon ile ilgili iş ve işlemleri yapmak

19. Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbi Eğitim Sertifikası ile ilgili iş ve işlemleri takip etmek.

20.Bazı Tıbbi Laboratuvar Testlerinin Kullanımına Yönelik Etkinlik ve Verimlilik Çalışması ile ilgli işlemleri yürütmek.

21. Şube ile ilgili aylık, üç aylık ve yıllık formlarla ilgili iş ve işlemleri yapmak.

22 .Hemovijilans ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

23.Görev alanına giren kurum ve kuruluşlar ile ilgili yapılan şikayetleri değerlendirmek ve gerekli işlemleri yapmak ( İl denetim birimi ile koordineli olarak )

24.Görev alanına giren konulara ilişkin denetimlerde sağlık hizmetleri denetim şubesi / sağlık hizmetleri denetim birimi ile koordineli çalışmak.

25. Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

 

Birim Personelleri ve İletişim Numaraları

Şube Müdürü

İsmail AL

Dahili : 1501

Birim Sorumlusu

Gülşen SİNAN

Dahili : 1515

Tıbbi Sekreter

Seyhan KALENDER TEZDE

Dahili : 1516

Sağlık Memuru

Mehmet YILMAZ

Dahili : 1517

Hemşire

Nigar TERZİ

Dahili : 1515

Sağlık Memuru

Volkan YILDIZ

Dahili : 1517

 

 

 

Telefon

:

0 (462) 410 61 10

Faks

:

0 (462) 410 61 17

E-posta

:

trabzon.yths@saglik.gov.tr