Sivil Savunma Birimi

BRİFİNG DOSYASI

 

BİRİNCİ BÖLÜM:

Birimin Adı                   

Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü Sivil Savunma Birimi

Birimin Adresi

Gülbaharhatun Mah. İnönü Cad. Ahmet Can Bali Sok. No:15
Ortahisar / Trabzon

Telefon Numaraları

0 462 410 61 10 – 1614- 1615 - 1617

Faks Numaraları

0 462 410 61 00

Birimin Web Adresi

www.trbism.gov.tr

Birimin E-Mail Adresi

trabzon.sivilsavunma@saglik.gov.tr

 

İKİNCİ BÖLÜM:

Sivil Savunma Birimi Personel Durumu

1 Sivil Savunma Uzmanı personel, büroda; 2 V.H.K.İ. personel, 3 nöbet yerinde  12 Özel Güvenlik Personeli ve 5 Sanat Sınıfı (İşçi) personel ile Sivil Savunma Birimi ve  nöbet hizmetleri yürütülmektedir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:

Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü Hizmet Binasının Özellikleri

Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü; fiziki emniyet tedbirleri açısından sabotajlara karşı yeterli seviyededir. Dış duvar ve tel örgüler sabotaj ve hırsızlık vb. olaylara karşı güvenli hale getirilmiştir. İdare binası ve sahası 24 Saat kamera ile izlenmekte ve güvenliği sağlanmıştır

Sivil Savunma Biriminin  Misyonu

Trabzon İl Sağlık Müdürlüğünde görev yapan personellerin sivil savunma konularında bilinçlendirilmesi için plan ve program çerçevesinde gerekli eğitim hizmetini düzenli ve sürekli sunmak, sivil savunma ile ilgili her türlü bilgi ve ihtiyaçlarını karşılamak.

Sivil Savunma Biriminin Vizyonu

Dünyada küresel ısınmanın artması, savaşlar ve göç olayları ile birlikte sivil savunma hizmetlerine daha çok ihtiyaç duyulduğu günümüzde; tabii afetlere, büyük yangınlara ve düşman taarruzlarına karşı Müdürlüğümüzde can ve mal kaybının asgari düzeye indirilmesi, bireylerin morallerinin yükseltilmesi için her türlü silahsız, koruyucu, kurtarıcı tedbirlerin alınması ve faaliyetlerin yapılmasını sağlamak amacı ile birimimizin bilgi ve birikimlerini kullanarak, ihtiyaç anında görevlendirilmiş personellerle birlikte hizmet sunmaktır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM:

Yönetici Sayısı

Sivil Savunma Uzmanı = Halit EMİR 0 462 4106110-1617

Büro Memur Sayısı

Metin SERDAR (V.H.K.İ.) 0 462 4106110-1615

Büro Memur Sayısı

Ayşe BİLGİN (V.H.K.İ.) 0 462 4106110-1614

Özel Güvenlik Personel Sayısı

Merkez  = 4 , Komuta=4, Heliport=4

Bekçi (İşçi) Sayısı

Akçaabat Arzu KOÇ 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu=5

Genel Toplam

19 Personel